15.VII.2017
1 May and 15 July are the dates of new releases Hell is Here, for more details, visit the Releases section. 1 Maj i 15 Lipiec to daty nowych wydawnictw Hell is Here, po wiecej szczegółów zapraszamy do działu Releases.

17.II.2017
HOST, ROTTEN AGE and SZEPT / HUNGER three new releases signed logo Hell is Here Production. HOST, ROTTEN AGE oraz split SZEPT / HUNGER to trzy nowe dzieła sygnowane logiem Hell is Here.

22.IX.2016
New releases RAROG'G and HELLWAFFE available now! Najnowsze wydawnictwa RAROG'G i HELLWAFFE dostępne!

05.VIII.2016
Tape SZEPT and XAOS OBLIVION available now. Kasety SZEPT i XAOS OBLIVION już dostępne!

06.VI.2016
Hell is Here is proud to present two new releases. KOSA / NABURUS "Rydwany smierci / Martwy" and WOLFTRIBE "Vena Universa". Hell is Here z duma przedstawia dwa nowe wydawnictwa. KOSA / NABURUS "Rydwany smierci / Martwy" oraz WOLFTRIBE "Vena Universa".

29.II.2016
CD FORNOST and WINETA available now. Płyty FORNOST i WINETA są już dostępne w sprzedaży.

04.I.2016
SARKEL compilation is available. Kompilacje nagrań SARKEL dostępna.

28.XII.2015
From the 3rd of January will be available SARKEL compilation. Już 3 stycznia 2016r. będzie można nabyć kompilacje nagrań SARKEL.

19.XI.2015
From now through Hell is Here, are available two new albums. This are: "Worship of Anxiety" HELLWAFFE and "Empire of the Black Sun" IGNIS INFERNI. Od dziś za pośrednictwem Hell is Here można nabyć dwa kolejne wydawnictwa. Tym razem są to płyty: "Worship of Anxiety" HELLWAFFE i "Empire of the Black Sun" IGNIS INFERNI.

16.III.2015
Compilation of demos AGALIREPT is available. Kompilacja demówek AGALIREPT jest już dostepna.

04.III.2015
Split CD of two Polish hordes HEGEMOON and NEOHERESY available. The next release of Hell is Here is a compilation of demos AGALIREPT. Split CD dwóch polskich hord HEGEMOON i NEOHERESY dostepny. Następnym wydawnictwem Hell is Here będzie kompilacja demówek AGALIREPT.

25.X.2014
The latest album MORXAKH "Epitafium" is now available. Najnowszy album MORXAKH "Epitafium" dostepny.

10.X.2014
The latest album ARYMAN "Plugawe Dziedzictwo", is now available. Soon, the next release Hell is Here will be MORXAKH "Epitafium". Najnowszy album ARYMAN "Plugawe Dziedzictwo", jest już dostępny. Wkrotce kolejnym wydawnictwem Hell is Here będzie MORXAKH "Epitafium".

15.VIII.2014
The latest album SYTRIS "Stronghold Of Wrath", is now available. Najnowszy album SYTRIS "Stronghold Of Wrath", jest już dostępny.

15.VII.2014
Hell is Here is proud to present two new releases. SYTRIS "Stronghold Of Wrath" and PUSTOTA "Pogrzeb Cieni Zapomnianych / Proch". At the moment you can buy PUSTOTA album. Hell is Here z duma przedstawia dwa nowe wydawnictwa. SYTRIS "Stronghold Of Wrath" oraz PUSTOTA "Pogrzeb Cieni Zapomnianych / Proch". Na chwilę obecną można już zakupić krążek PUSTOTA.

25.III.2014
CD TITAN MOUNTAIN "Above Fangs of Majestic Stonetitains" available. Płyta TITAN MOUNTAIN "Above Fangs of Majestic Stonetitains" dostepna.

05.III.2014
CD AZELS MOUNTAIN "Azels Mountain" available! Then, in the next two weeks will be available CD TITAN MOUNTAIN "Above Fangs of Majestic Stonetitains". Płyta AZELS MOUNTAIN "Azels Mountain" jest już dostępna! Następnie w przeciągu dwóch tygodni będzie można nabyć CD TITAN MOUNTAIN "Above Fangs of Majestic Stonetitains".

27.XI.2013
Split OLD FIRE / WINGS OF WAR "Steel Murderers / Endless War" available! Split OLD FIRE / WINGS OF WAR "Steel Murderers / Endless War" dostępny!

06.XI.2013
Split OLD FIRE / WINGS OF WAR "Steel Murderers / Endless War" available soon! Split OLD FIRE / WINGS OF WAR "Steel Murderers / Endless War" wkrotce do nabycia!

18.X.2013
Split SKOGEN / CIEMNOŚCI and OPEN HELL "Revelation" available. Płyty SKOGEN / CIEMNOŚCI "Split" oraz OPEN HELL "Revelation" są dostępne!

03.IX.2013
Soon, thanks to Hell is Here there will be new releases: SKOGEN / CIEMNOŚCI "Split", OPEN HELL "Revelation". Niebawem dzięki Hell is Here pojawią się nowe wydawnictwa: SKOGEN / CIEMNOŚCI "Split", OPEN HELL "Revelation".

03.IX.2013
Split CD BLOODY CYROGRAPH / WIDMO "Krwawe Widma" is available! Split CD BLOODY CYROGRAPH / WIDMO "Krwawe Widma" jest już dostępny!

19.VIII.2013
Soon thanks to Hell is Here it will be possible to purchase Split BLOODY CYROGRAPH / WIDMO "Krwawe Widma" while Digipack CD SYTRIS "Koszmar" is available now! Wkrótce za sprawą Hell is Here będzie można nabyć Split BLOODY CYROGRAPH / WIDMO "Krwawe Widma", natomiast Digipack CD SYTRIS "Koszmar" jest już dostępny!

08.VII.2013
Hell is Here is proud to announce that the Digipack CD SYTRIS "Koszmar" available soon! CD released together with Pluton's Rising Prod. Hell is Here z dumą informuje, że Digipack CD SYTRIS "Koszmar" będzie do nabycia wkrótce! Płyta wyprodukowana przy współpracy z Pluton's Rising Prod..

12.IX.2012
CD SYTRIS "Confessions of the fall" is available now! CD SYTRIS "Confessions of the fall" dostępne!

20.VIII.2012
Hell is Here is proud to announce that the mCD ARYMAN "Bringing Evil Flags" is now available! Then next week you can buy the CD SYTRIS "Confessions of the fall." Hell is Here z dumą informuje, że mCD ARYMAN "Niosac Zlego Sztandary" jest już do nabycia! Następnie od przyszłego tygodnia będzie można kupić CD SYTRIS "Confessions of the fall".

29.VI.2012
"Revelations of Death" and "Cold Disease of Reality" in the vinyl version can be bought through Hell is Here. Then, for about 1.5 weeks will be MCD ARYMAN "Bringing Evil Flags". "Revelations of Death" oraz "Cold Disease of Reality" w wersji winylowej można już nabyć za sprawą Hell is Here. Następnie za około 1,5 tygodnia pojawi się mCD ARYMAN "Niosac Zlego Sztandary"

25.VI.2012
New releases Hell is Here available! From today you can buy tapes DEMONIC SLAUGHTER "Revelations of Death" and "Dark Essence". Nowe wydawnictwa Hell is Here dostępne! Od dziś można nabyć taśmy DEMONIC SLAUGHTER "Revelations of Death" oraz "Dark Essence".

15.XI.2011
As a result of a vague and significante missunderstanding WAR CD "Age of unbelive" will be solely used for exchange. W wyniku bardzo waznego i istotnego nie porozumienia, plyta WAR "Age of unbelive" - bedzie tylko i wylacznie przeznaczona na wymiane.

03.V.2011
New Hell is Here releases! Xaos Oblivion and Open Hell. Nowe wydawnictwa Hell is Here, Xaos Oblivion oraz Open Hell.

25.X.2010
HELL IS HERE proudly presents the new cassette releases. Pomeranian MORDBRANN debut demo and PRIMAL - WAR vocalist project. HELL IS HERE z dumą prezentuje nowe wydawnictwa kasetowe. Debiutanckie demo pomorskiego MORDBRANN oraz PRIMAL - projekt wokalisty WAR.

01.VII.2010
New CD DEMONIC SLAUGHTER and MC HAT available now! Nowe CD DEMONIC SLAUGHTER i kaseta HAT jest juz dostepna!

01.VI.2010
New CD DEMONIC SLAUGHTER and MC HAT available soon! Nowe CD DEMONIC SLAUGHTER i kaseta HAT dostępna wkrotce!

01.V.2010
New CD LECHIA and MC GONTYNA KRY, SALTUS, BESATT available now! Nowe CD LECHIA i kasety GONTYNA KRY, SALTUS, BESATT dostępne!.

28.I.2010
New CD LECHIA and MC GONTYNA KRY, SALTUS available soon. Nowe CD LECHIA i KASETKI GONTYNA KRY, SALTUS dostępne wkrótce.

18.I.2010
New CD, DVD, T-SHIRT in Distro section. Nowe CD, DVD, KOSZULKI w dziale Distro.

12.I.2010
MC, SEKHMET "Opus Zrůdy" available now. MC zespołu SEKHMET "Opus Zrůdy" jest już dostepna.

30.XII.2009
Split CD, BELETH / MOONTOWER / WINGS OF WAR "Bestial Holocaust" available now. Split CD, BELETH / MOONTOWER / WINGS OF WAR "Bestial Holocaust" dostepny.

21.XII.2009
Split CD, BELETH / MOONTOWER / WINGS OF WAR "Bestial Holocaust" available soon. Split CD, BELETH / MOONTOWER / WINGS OF WAR "Bestial Holocaust" wkrotce do nabycia

10.XII.2009
T-shirt DEMONIC SLAUGHTER available now. Koszulka DEMONIC SLAUGHTER jest już dostepna.

01.XII.2009
Split CD, MYSTES / NABURUS / NUCLEAR THORN "Hellish Whispers" available now. Split CD, MYSTES / NABURUS / NUCLEAR THORN "Hellish Whispers" jest już dostepny.

11.XI.2009
Next releases in Hell Is Here Prod. are SPLIT CD, DEMONIC SLAUGHTER t-shirt and SEKHMET MC. Nastepnymi wydawnictwami Hell Is Here Prod. będą SPLIT CD, koszulka DEMONIC SLAUGHTER oraz kaseta SEKHMET.

19.X.2009
CD - MYSTES available now. CD - MYSTES dostępne.

27.IX.2009
MC - MOLOCH LETALIS "Apoteoza Smierci" available now. MC - MOLOCH LETALIS "Apoteoza Smierci" dostępna.

15.IX.2009
MOONTOWER T-shirt, sizes: L, XL available now but CD MYSTES and MC MOLOCH LETALIS available soon. Koszulka MOONTOWER jest już dostępna, natomiast CD MYSTES i MC MOLOCH LETALIS dostępne będą wkrótce.

16.VII.2009
ZMIERZCH "Wicher" tape available now. Kaseta zespołu ZMIERZCH "Wicher" jest już dostępna.

10.VII.2009
ZMIERZCH "Wicher" tape available soon. Kaseta zespołu ZMIERZCH "Wicher" wkrótce bedzie dostępna.

09.VII.2009
ACTUM INFERNI T-shirt, sizes: L, XL and patch AETHERES, BESATT, BELETH available now. Koszulka ACTUM INFERNI w rozmiarach L i XL oraz naszywki AETHERES, BESATT, BELETH są już dostępne.

09.VI.2009
ACTUM INFERNI T-shirt, sizes: L, XL available soon. Koszulka ACTUM INFERNI w rozmiarach L i XL wkrotce dostępna.

08.VI.2009
Available now: DEMONIC SLAUGHTER (MC), ACTUM INFERNI (MC), INFERNO / NABURUS (MC), AETHERES (t-shit), ACTUM INFERNI (patch), LEICHENGOTT (patch). Dostępne już są: DEMONIC SLAUGHTER (MC), ACTUM INFERNI (MC), INFERNO / NABURUS (MC), AETHERES (t-shit), ACTUM INFERNI (patch), LEICHENGOTT (patch).

11.V.2009
LEICHENGOTT "Cyrograf" T-shirt, sizes: L, XL available now. Koszulka LEICHENGOTT "Cyrograf" w rozmiarach L i XL dostępna.

04.V.2009
ARKONA "Wszechzlodowacenie" tape and CD - AETHERES "Dark Wisdom's Domain" available now. Kaseta ARKONA "Wszechzlodowacenie" oraz płyta AETHERES "Dark Wisdom's Domain" są już dostępne.

19.IV.2009
LEICHENGOTT "Cyrograf" T-shirt, sizes: L, XL and CD - AETHERES "Dark Wisdom's Domain" available soon. Koszulka LEICHENGOTT "Cyrograf" w rozmiarach L i XL oraz płyta AETHERES "Dark Wisdom's Domain" wkrótce będzie dostępna.

1.III.2009
ARKONA "Wszechzlodowacenie" T-shirt, sizes: M, L and XL available now. Koszulka ARKONA "Wszechzlodowacenie" w rozmiarach M, L i XL jest już dostępna.

14.II.2009
Official GONTYNA KRY patches available now! Oficjalna naszywka GONTYNA KRY jest już dostępna.

08.II.2009
Official GONTYNA KRY patches available soon! Oficjalna naszywka GONTYNA KRY będzie dostępna wkrótce.

03.II.2009
ARKONA and CAED DHU cassettes and new WILK CD are already available. A lot of new items in the distro section. Do nabycia są już kasety zespołów ARKONA i CAED DHU oraz cd zespołu WILK. W dziale distro pojawiło się dużo nowości.

09.I.2009
Soon, Hell Is Here Productions will publish cassette versions of two new ARKONA's releases, and will release a CD and a T-shirt of WILK. A new "DISTRO" section has been available on our website for a week now, so you're welcome to do some shopping! Wkrótce za sprawą Hell Is Here Production ukażą się kasetowe wersje nowych wydawnictw zespołu ARKONA oraz płyta kompaktowa i koszulka zespołu WILK. Od tygodnia dostępny jest już na naszej stronie nowy dział "DISTRO", w związku z czym zapraszamy do robienia zakupów!

14.XII.2008
The new Arkona CD is available now. That material includes songs that have never been released before, and rare recordings. That compilation contains cult pagan black metal with cover songs of Graveland, Veles, Besatt and Honor. Jest już dostepny najnowszy krążek zespołu Arkona. Wydawnictwo to zawiera utwory które nigdy wcześniej nie ujżały światła dziennego oraz bardzo rzadkie nagrania. Album ten to kultowy pogański black metal wraz z coverami takich zespołów jak Graveland, Veles, Besatt oraz Honor.

11.XI.2008
SHINING ABYSS T-shirt, sizes: L and XL available now. Koszulka SHINING ABYSS w rozmiarach L i XL jest już dostępna.

29.X.2008
SHINING ABYSS T-shirt, sizes: L and XL will be in stock in a week time and SA's CD is in stock now. Koszulka SHINING ABYSS w rozmiarach L i XL będzie dostępna w ciągu tygodnia za pośrednictwem naszej wytworni natomiast CD tego zespołu jest już do nabycia.

19.X.2008
Official ARKONA, WOJNAR, SHINING ABYSS and VENEDAE patches available now! Oficjalne naszywki ARKONA, WOJNAR, SHINING ABYSS oraz VENEDAE są już dostępne!

30.IX.2008
In a week time you'll be able to buy official ARKONA and WOJNAR badges. W przeciągu tygodnia bedzie można nabyć oficjalne naszywki zespołów: ARKONA oraz WOJNAR.

14.IX.2008
New Moontower MCD available! Najnowsze MCD MOONTOWER jest już dostępne!

06.IX.2008
The new Moontower MCD will be available from us from 12 September! Najnowsze MCD MOONTOWER będzie dostępne za naszym pośrednictwem od 12 września!

08.VIII.2008
WOJNAR T-shirt - available ! Koszulka WOJNAR dostępna!

04.VIII.2008
The next release from H.I.H. will be a WOJNAR T-shirt. Następnym wydawnictwem H.I.H. będzie koszulka WOJNAR.

30.VI.2008
ARKONA T-shirt - available ! Koszulka ARKONY dostępna!

25.VI.2008
BELETH T-shirt - available ! Koszulka BELETH dostępna!

18.VI.2008
We're delighted to inform you that the next release from Hell Is Here Prod. is Beleth T-shirt. Z przyjemnością informujemy iż, kolejnym wydawnictwem Hell Is Here Prod. będzie koszulka Beleth.

15.VI.2008
MOONTOWER T-shirt - available from today! Koszulka MOONTOWER od dzis dostępna!

14.V.2008
With pleasure we inform that the MC version of ARKONA "Imperium" is now available! Z przyjemnością informujemy, iż kasetowa wersja ARKONA "Imperium" jest już dostępna!

27.IV.2008
Soon on our stock will be accessible cassette version ARKONA "Imperium". And in the closets time after that also will be available Arkona and Moontower shirts. W krótce za sprawą naszej wytwórni będzie można nabyć kasetową wersje ARKONA "Imperium". Natomiast w niedlugim czasie po tym wydarzeniu dostępne będą u nas dwie koszulki zespołów Arkona i Moontower.

12.III.2008
We would like to proudly announced that our newest release: MOONTOWER "In The Shadow Of The Wolf" is available! Z przyjemnością informujemy iż nasze najnowsze wydawnictwo: MOONTOWER "In The Shadow Of The Wolf" jest już dostępne!

5.III.2008
10 march there will be a reissue of MOONTOWER "In The Shadow Of The Wolf" on CD with a bonus tracks. 10 marca planowana jest reedycja MOONTOWER "In The Shadow Of The Wolf" na CD wraz z bonusowymi utworami.